LOADING ...

About

Fan Page chính thức của Vân Sơn.

Vịnh Cô Sen
Trong nhà gì đẹp bằng sen (Cô Sen)
Áo xanh da trắng lại chen quần Hồng
Quần Hồng đa trắng áo xanh
Gần nổi mà chẳng hôi tanh mùi nồi. Kkk Đừng quên xem Cà Mau tập cuối nhe các bạn.!! [ Youtu.be Link ]
3,401 likes / 102 comments

Top comments

Trí Minh Võ
Thuy Hang Phan Thi
Tuyen Kim
Lê Minh Vĩnh An
Cậu Sáu
Xj Luc
Lang Tu Du Vu