LOADING ...

About

Fan Page chính thức của Vân Sơn.

Tui nói hai là Vợ Tui nói một
vậy mà sợi dây tơ hồng cột chặt 30 mươi năm nay.??? Sao vậy ta!!... KKK

Photos from Van Son's post

9,790 likes / 257 comments

Top comments

Quyện Ngọc
Kiedie Le
Nguyên Khánh
Vuong Nguyen
Dang Dinh Bao Quyen
Phúc Nguyễn
Chín Hoa
Nguyên OanhNguyên