LOADING ...

About

Film Producer / Vietnam Leading Female Action Star appears in: Star wars: The Last Jedi; Crouching Tiger, Hidden Dragon 2; Bright; The Old Guard.

Tụi nhỏ bây giờ ôi thôi đã lớn khôn...20 năm bay một cái vèo...
Móc thời gian thì không bao giờ ngừng lại.
Nhìn lại bạn ấy đã gấp mấy lần người chị..
The kids are all grown up now. Feeling tiny now with the big boss infront
21,780 likes / 246 comments

Top comments

Lê Ngọc Hương
Thu Huong Hoang
Johnny Dorado
Béoo
Jolie Dao
Ivan Nguyen
Tran Ha Thu
Happy Star
Khang Đăng
Ngocnhan Nguyen