LOADING ...

About

Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 truyện cười :)
Like và nhận lấy những tràng cười bất tận.
Chúc các bạn có 1 ngày "vui vẻ" !

Truyện Cười's public posts

Đã nghèo lại còn dùng AI phone
#TruyenCuoi

Đã nghèo lại còn dùng Iphone

FACEBOOK.COM
41 likes / 3 comments

Top comments

Thằng Hèn
Vô Thường
Bố đã nghèo rồi còn không chịu phấn đấu
#TruyenCuoi

Bố nghèo thì mãi nghèo

FACEBOOK.COM
40 likes / 1 comments
Số trời đã định... chạy đây cho khỏi nắng
#TruyenCuoi

Nội dung này hiện không hiển thị

29 likes / 0 comments
Chú Mạc quay cóp bài và cái kết =))
#TruyenCuoi

Chú Mạc quay cóp bài và cái kết

FACEBOOK.COM
47 likes / 3 comments

Top comments

Dương Dương
Call MeJanuary
Đàm Bế Thuận
Cái kết khi nhay với Xấc Xược
#TruyenCuoi

Nhây với Xấc Xược và cấi kết

FACEBOOK.COM
35 likes / 1 comments

Top comments

Phan Tiến
Lớn to đầu rồi chú Mạc vẫn thích tranh nằm đệm với Emma
#TruyenCuoi

Chú Mạc mua đệm mới

FACEBOOK.COM
36 likes / 0 comments
Khi Cha đi giảng kinh thánh
#TruyenCuoi

Khi Cha đi giảng kinh thánh

FACEBOOK.COM
26 likes / 0 comments
Chú Mạc tè dầm và cái kết thối um cả giường
#TruyenCuoi

Chú Mạc tè dầm và cái kết

FACEBOOK.COM
38 likes / 5 comments

Top comments

Lê Minh Nhựt
Duy Phúc Trần Lê
Duy Phúc Trần Lê
Thanh Khiem
Đàm Bế Thuận
Bố cháu kiệt sỉ ki bo 1 cắc cũng không cho... lấy đâu ra 50k
#TruyenCuoi

Ông bố kiệt sỉ

FACEBOOK.COM
18 likes / 2 comments

Top comments

Vinh Hoàng
Nhà có bao nhiêu anh chị em??
#TruyenCuoi

Nhà có bao nhiêu anh chị em?

FACEBOOK.COM
20 likes / 2 comments

Top comments

Nga Ngô
Ngọc Như Nguyễn