LOADING ...

About

Vào học FPT-Arena để có thể: - Thiết kế đồ họa. - Thiết kế quảng cáo. - Thiết kế web. - Phát triển game - Hoạt hình 3D - Kỹ xảo điện ảnh. - Biên tập Video

Trễ deadline, vì đâu nên nỗi?
Hãy kể lại vụ trễ deadline bạc tỷ của bạn đi :D

Nguồn: Gemma Correll.
Dịch và Phóng tác: Writers 18.
Link ảnh gốc: [ Instagram.com Link ]

#fpt #fptarena #deadline #fun
19 likes / 0 comments