LOADING ...

About

Trà Ô Long TEA+ Plus - Uống Cho Ngày Thêm Nhẹ.

Trà Xanh Matcha TEA+ Plus - Uống Cho Ngày Thư Giãn

Sản phẩm của Suntory Pepsico Vietnam.

Trà Ô Long TEA+ posted on Sep 27, 2018

Trà Ô Long TEA+'s cover photo

66 likes / 8 comments

Top comments

Linh Nhi
Maria Vu Ty Ty
Phạm Việt Hưng
Maria Vu Ty Ty
Ngọc Diễm