LOADING ...

About

Vietnamese Artist: Singer/Actress
Huyen Anh (Ba Tung) is normally popular as a young talent or a beauty icon. Nowadays became one of the hotest young icons with a large number of fans and one of top influential icons to young people in Vietnam.

Tối 7/9, Huyền Anh xuất hiện sự kiện nhãn hàng #MISSHA & #Đẹp21 tại TP.HCM.
Thật vinh dự khi là một tín đồ làm đẹp, Huyền Anh biết ơn vì MISSHA <3 đã mang tới những sản phẩm làm đẹp chất lượng và thời thượng đến Việt Nam, xứng đáng để các tín đồ mang vào bộ sưu tập yêu thích của mình.

#MISSHA #HuyenAnh #NANA #Đẹp21 #GiGaMall #Skyxx #MissKorea #Shopee

Hình ảnh: #CườngK (@Nguyễn Kiên Cường) x Nguyễn Long

Event: MISSHA x ĐẸP21

Tối 7/9, Huyền Anh xuất hiện sự kiện nhãn hàng #MISSHA & #Đẹp21 tại TP.HCM.
Thật vinh dự khi là một tín đồ làm đẹp, Huyền Anh biết ơn vì MISSHA <3 đã mang tới những sản phẩm làm đẹp chất lượng và thời thượng đến Việt Nam, xứng đáng để các tín đồ mang vào bộ sưu tập yêu thích của mình.

#MISSHA #HuyenAnh #NANA #Đẹp21 #GiGaMall #Skyxx #MissKorea #Shopee

Hình ảnh: #CườngK (@Nguyễn Kiên Cường) x Nguyễn Long

1,077 likes / 77 comments

Top comments

Hoàng Nhật Hải
Trần Ngọc Hải
Thắng Plus
Thuong Bui