LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Sunsilk

About

Một cô gái hoàn hảo đến từng centimet sẽ bắt đầu từ một mái tóc hoàn hảo! Và tại Facebook này, các chuyên gia về tóc của Sunsilk sẽ giúp bạn có được một mái tóc hoàn hảo nhất.

Tóc vàng cùng với tóc đen
Đông Tây cùng mượt, kết lên hòa bình
197 likes / 21 comments

Top comments

Oanh Trần
Thuy Nguyen
Khánh Huyền
Mỹ Mỹ
Nguyễn Hải My
Phạm Minh Thư
Diễm Kiều My
Thanh Hằng
Anh Nguyet
Phạm Thanh Hằng