LOADING ...

About

Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác, hấp dẫn trên nền tảng Sự Thật, Nhân Văn, Công lý và Trách nhiệm.

#TNCG - ĐẢ ĐẢO BỌN BÁN NƯỚC VÀ TIẾP TAY CHO TÀU CỘNG LẤN CHIẾM VIỆT NAM TỪ ĐƯỜNG CAO TỐC CHO ĐẾN BIỂN ĐẢO
432 likes / 14 comments

Top comments

Dung Tran
Đỗ Ngọc Tân
Trang Hòang
Tung Hoang
LyNn Nguyen
Kim Nguyên
Đức Toàn
Phon Do
Chí Phèo
Bùi Toàn Long