LOADING ...

About

Like Page để theo dõi thông tin thú vị mỗi ngày. banchuabiet.media@gmail.com / 0967621488

- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 25/5: 39 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 25/5: Việt Nam có tổng cộng 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 25/5: 1 ca mắc mới.
3,272 likes / 26 comments

Top comments

黎俊山
Vũ Hoài
Phương Thảo
Teresa Lê Lan
Trí Toàn
Dương Hoài Thương
Pjnk Vũ
Mai Thảo
Nguyễn Thị Bích