LOADING ...

About

Cộng đồng thành viên www.TiengAnh123.Com trên facebook. Nơi trao đổi, chia sẻ và học tập tiếng Anh cho tất cả mọi người.

Tieng-Anh-123's public posts

Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 8/8/2019.
Học tiếng Anh lại có quà
Các bạn hãy Share ở chế độ công khai và để lại số điện thoại ở mục comments để nhận ngay 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.
Ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K...

Học tiếng Anh lại có quà �

FACEBOOK.COM
57 likes / 169 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Nguyet Ngô
Thu Hang
Kimduc Le
Vũ Thanh Hoà
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 8/8/2019.
Học tiếng Anh lại có quà
Các bạn hãy Share ở chế độ công khai và để lại số điện thoại ở mục comments để nhận ngay 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.
Ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K...
28 likes / 8 comments

Top comments

Đăng Quân Trung Hà
Nguyen Yến
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h45 sáng - thứ 5 ngày 1/8/2019. Tất cả các bạn hãy Share ở chế độ công khai và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share công khai (public) và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận...

Học TA với GV

FACEBOOK.COM
50 likes / 68 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Sơn Ei
Vũ Thanh Hoà
Vũ Thanh Hoà
Du Nguyễn
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 1/8/2019. Tất cả các bạn hãy Share ở chế độ công khai và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share công khai (public) và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được...

Học TA cùng GV tienganh123.com

FACEBOOK.COM
44 likes / 82 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Vũ Thanh Hoà
Huou Sao
Nguyễn Thị Thu Hiền
Phượng Tím
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 25/7/2019. Tất cả các bạn hãy Share và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.

Học Tiếng Anh cùng GV

FACEBOOK.COM
66 likes / 159 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Thắng Nguyễn Quốc
Yên Hà
Hue Dinh
Yên Hà
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 18/7/2019. Tất cả các bạn hãy Share và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.

Học tiếng Anh qua VOA với GV

FACEBOOK.COM
38 likes / 124 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Nguyễn Mai Anh
Đặng Đức Thuận
Nguyễn Liêm
Cu Bo
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 11/7/2019. Tất cả các bạn hãy Share và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.

Học tiếng Anh qua VOA cùng giáo viên Tiếng Anh 123!

FACEBOOK.COM
61 likes / 154 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Hong Nguyen
Phạm Đình Võ
Nguyễn Ngọc
Hạ Anh
Mời các bạn tham gia buổi học trực tiếp (livestream) qua video VOA với giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 4/7/2019. Tất cả các bạn hãy Share và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.
FACEBOOK.COM
73 likes / 176 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Tieng-Anh-123
Phạm Bảo Lê
Lê Giang
Huong Phan
Tieng-Anh-123 posted on Jun 20, 2019

Tieng-Anh-123 posted on Jun 20, 2019

FACEBOOK.COM
66 likes / 124 comments

Top comments

Tieng-Anh-123
Tieng-Anh-123
Suong Nguyen
Valerie Ngô
Lộc Bình
Mời các bạn tham gia buổi hướng dẫn học trực tiếp (livestream) của giáo viên Tiếng Anh 123 vào lúc 10h sáng - thứ 5 ngày 20/6/2019. Tất cả các bạn hãy Share và để lại số điện thoại ở mục comments để có cơ hội nhận được 1 trong 3 thẻ học tiếng Anh 1 năm trên TiếngAnh123.Com trị giá 170K - Tất cả các bạn vừa share và vừa để lại số điện thoại sẽ nhận được 1 thẻ học 1 tháng trị giá 39K.
30 likes / 13 comments

Top comments

Võ Hồng Nhung
Bé Gấu