LOADING ...

About

Tôi ♥ Việt Nam | I ♥ Vietnam - http://ourvietnam.org
Việt Nam , Vietnam , Tôi yêu Việt Nam , I love Vietnam

Thôi, từ nay đi ăn gì, tôi nhường các bạn trả tiền hết :)
#tiin #tiinvn #tiinvideo #vitext
Video Loading ...
Tranh nhau trả tiền ăn sáng, nam thanh niên suýt m.ất m.ạng vì bị bạn c.hém vào cổ
88 likes / 48 comments

Top comments

Quang Gánh
Anhtuan Tran
Ivory Love
Nguyễn Trần Hùng
Doan Quang Trung
Thu Hậu
Loan Chu
Lâm Hồng Ngọc
Hữu Duy Lương
Quang Nguyen