LOADING ...

About

Fan Page chính thức của Vân Sơn.

Thăm Làng nghề Dệt khăn Choàng Long Khánh A. Hồng Ngự Đồng Tháp.. mới biết giữ được nghề truyền thống khó khăn thế nào!!
3,045 likes / 88 comments

Top comments

Minh Kính
Jony Phan
Minh Chí
Vĩnhh
Tường Lê
Mandy Nguyen
Lê Nguyễn Quang Hùng
Lê Minh Vĩnh An