LOADING ...

About

Đây là trang Facebook chính thức của BBC News Tiếng Việt và cũng là nơi các fan của BBC News Tiếng Việt có thể tham gia bình luận, trao đổi.

Tác giả Nguyễn Kỳ Phong từ Hoa Kỳ nhắc lại tình hình VNCH trước trận Mậu Thân 1968:

Cuối năm 1967, quân lực VNCH có hơn 340.000 quân chủ lực, và 300.000 lính Nghĩa Quân và Địa Phương Quân. Hải quân và Không Quân có được khoảng 17.000 người cho mỗi quân chủng. Quân lực VNCH được huấn luyện tốt, nhưng vũ khí trang bị thì quá lỗi thời, quá lạc hậu.

Với vũ khí hiện đại như AK-47 và B-40, quân đội Bắc Việt áp đảo tinh thần quân VNCH ở chiến trường -- nhận xét này đến từ tướng Westmoreland.

Đến năm 1967 thì quân lực VNCH phục hồi lại tinh thần chiến đấu từ sau năm 1965 với những thất bại ở các trận Bình Giả, Đồng Xoài, Bồng Sơn, Ba Gia.

Năm 1967, VNCH có 12.716 tử thương, so với năm 1966 là 11.953.

Tựu trung, tinh thần chiến đấu của quân lực VNCH rất hăng say và lớn dần trong cuộc chiến -- chỉ trừ về phương diện vũ khí chiến thuật của họ, quá lỗi thời so với đối phương.

Đại sứ Bunker, trong báo cáo một tuần trước tết, 24-1-68, gởi về cho tổng thống Johnson: "Năm 1968 chúng ta có thể khá hơn năm 1967, cũng như năm tình hình 1967 kh ả quan hơn năm 1966. Có thể nói [tình hình VNCH] từ giai đoạn bò chuyển sang giai đoạn đứng. Năm nay sẽ là giai đoạn tập đi."

Trước Tết 1968, khi được loan báo sẽ có hưu chiến để ăn tết, các bộ tư lệnh cho phép 50% quân số được đi phép ăn tết. Lúc Bắc Việt tấn công, không hơn phân nửa số quân nhân có mặt tại đơn vị.

[ Bbc.com Link ]
View details

Việt Nam Cộng Hòa trước và sau Tết Mậu Thân 1968

Ý kiến nói quân lực VNCH trưởng thành sau trận chiến Mậu Thân 1968 nhưng phải tự lực sau biến cố này.

bbc.com
623 likes / 163 comments

Top comments

Nguyễn Xuân Thiên
Tu Nguyendinh
Sáu Mười Ba
Cory Nguyen
Đảm Dương
Thunder King
Trần Linh
Cuong Le
Hung Bui
Việt Trần