LOADING ...

About

❀ Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ❀

Ta nói chứ ra Đà Lạt ăn hoài hông biết no là gì !!!

Ảnh từ bài viết của Đi Đà Lạt Đi

DANH SÁCH MÓN KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN ĐÀ LẠT

Bạn có sót món nào không? Lưu ngay cho lần sau nhé ! :3

(St)

272 likes / 29 comments

Top comments

Thaotrang Nguyen
Thanh Virgo
Thái Giang
Mạnh Lý
Minh Trung
Hải Yến
Hương Thu Dương
Dang Ngoc Hiep
Phuc Hong Pham
Điểm Pụm