LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Zalo

About

Zalo là ứng dụng nhắn tin kiểu mới trên di động. Nhắn tin siêu tốc, kết nối cực vui.

Sau Đà Nẵng, Đồng Nai thì mới đây tỉnh Tiền Giang cũng đã hoàn thành việc xây dựng Official Account Hành chính công tỉnh Tiền Giang trên Zalo để phục vụ người dân tra cứu tình trạng hồ sơ, cũng như nhận được những thông tin quan trọng từ chính quyền. Các tỉnh khác như Đồng Tháp, An Giang, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quãng Ngãi, Đăk Nông,.... cũng đang dần hoàn thiện Official Account của chính quyền trên Zalo.
View details

Tiền Giang ứng dụng Zalo vào xây dựng mô hình Đô thị thông minh

ICTnews - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký kết hợp tác với Zalo chính thức triển khai tra cứu Hành chính công, dịch vụ chính quyền điện tử 4.0 trên nền ứng dụng 80 triệu người dùng này.

ictnews.vn
120 likes / 23 comments

Top comments

Nguyễn Vương
ホウオン タオ
ホウオン タオ
ホウオン タオ
ホウオン タオ
Atiqe U Reman
ホウオン タオ
Hồng Dương
Thảoo Hương