LOADING ...

About

Liên hệ: dualeoteam@gmail.com

Sản phẩm không dành cho người Nhật, chỉ dành cho người Việt. Vậy hoá ra người Việt không đc tính là người?

#docbaogiumban
5,272 likes / 454 comments

Top comments

Quang Huỳnh
Võ Thanh Thạnh
Lê Quang Tín
Trương Tam Kiệt
Hiếu Tossico
Thang Ngoc Ta
Phước Trung Huỳnh
Toan Ngo Chi
Tuan Van
Quang Thang Tran