LOADING ...

About

Sài Gòn Số

Sài Gòn Số's public posts

Đây là nông dân nước người ta.
FACEBOOK.COM
102 likes / 25 comments

Top comments

Tùng Tùng
Khổng Giao
Ký Ức Ngày Mưa
Đường Xưa
Ai thích phụ nữ thế này không ?
FACEBOOK.COM
19 likes / 8 comments

Top comments

Hùng Bùi Văn
Ánh Nguyệt
Phùng Hưng
Đức Lê
Hack ?
FACEBOOK.COM
112 likes / 28 comments

Top comments

Bạch Đằng
Tran Ngoc Hoang
Bi Yunnie
Hiền Trần
Anh Tram
Ăn sáng cái nào.
FACEBOOK.COM
63 likes / 5 comments

Top comments

Huỳnh Lộc
Tạo dáng không đụng hàng.
FACEBOOK.COM
100 likes / 15 comments

Top comments

Nguyễn T.Diệu Quyên
Nguyễn Đỗ Khải Ân
Bảo Đình
Chúc Hảo
Quynh Nguyen
Cho bạn nào muốn đến: Soneva Jani, Maldives
FACEBOOK.COM
56 likes / 8 comments

Top comments

Ngọc Hằng
Như Ngọc
Mai Nguyen Thao
Tịnh Tâm
Như 1 bức tranh.
FACEBOOK.COM
196 likes / 5 comments

Top comments

Thảo Ly
Thành Nguyễn
Văn Dũng
Phương Nguyễn
Da cá rô phi có thể dùng để điều trị bỏng.

Fish skin being used to heal burns

FACEBOOK.COM
143 likes / 8 comments

Top comments

Phan Ngọc Hoài Nguyên
Hoa Xương Rồng
Henry Đặng
Minh Việt
Lũi Bụi
Làm giàu không khó.
FACEBOOK.COM
421 likes / 28 comments

Top comments

Văn Liêm
Silver Bullet
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Thơm
Đức Mạnh
Động cơ chạy bằng nước và chất hữu cơ được Việt Nam sử dụng cách đây 4 ngàn năm. :D
FACEBOOK.COM
121 likes / 31 comments

Top comments

Dương Thiết
Bảo Trung
Man Mai
Đình Thăng Thăng
Bull Nguyen