LOADING ...

About

Sài Gòn Số

Sài Gòn Số's public posts

Đây là nông dân nước người ta.
FACEBOOK.COM
105 likes / 22 comments

Top comments

Trang Trang
Khổng Giao
Tùng Tùng
Ký Ức Ngày Mưa
Đường Xưa
Ai thích phụ nữ thế này không ?
FACEBOOK.COM
20 likes / 9 comments

Top comments

Elipsport Trần Tấn Trần
Hùng Bùi Văn
Ánh Nguyệt
Phùng Hưng
Đức Lê
Hack ?
FACEBOOK.COM
112 likes / 29 comments

Top comments

Elipsport Trần Tấn Trần
Bi Yunnie
Tran Ngoc Hoang
Bạch Đằng
Hiền Trần
Ăn sáng cái nào.
FACEBOOK.COM
63 likes / 5 comments

Top comments

Huỳnh Lộc
Tạo dáng không đụng hàng.
FACEBOOK.COM
98 likes / 15 comments

Top comments

Nguyễn T.Diệu Quyên
Nguyễn Đỗ Khải Ân
Bảo Đình
Chúc Hảo
Quynh Nguyen
Cho bạn nào muốn đến: Soneva Jani, Maldives
FACEBOOK.COM
56 likes / 8 comments

Top comments

Như Ngọc
Mai Nguyen Thao
Tịnh Tâm
Ngọc Hằng
Như 1 bức tranh.
FACEBOOK.COM
196 likes / 5 comments

Top comments

Thảo Ly
Văn Dũng
Phương Nguyễn
Da cá rô phi có thể dùng để điều trị bỏng.

Fish skin being used to heal burns

FACEBOOK.COM
143 likes / 8 comments

Top comments

Hoa Xương Rồng
Henry Đặng
Minh Việt
Lũi Bụi
Nguyễn Hoàng Mẫn
Làm giàu không khó.
FACEBOOK.COM
417 likes / 28 comments

Top comments

Văn Liêm
Silver Bullet
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Thơm
Tran Anh Tien
Động cơ chạy bằng nước và chất hữu cơ được Việt Nam sử dụng cách đây 4 ngàn năm. :D
FACEBOOK.COM
120 likes / 31 comments

Top comments

Đồng Thành
Dương Thiết
Bảo Trung
Man Mai
Đình Thăng Thăng