LOADING ...

[Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh

3K+ views   |   41 likes   |  
02:47   |   Oct 07, 2017

Thumbs

[Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh
[Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh thumb [Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh thumb [Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh thumb

Download this video is not available

Description

[Premiere] Whoosh sound effect on Premiere by Nhân Râu tạo tiếng gió vù vù khi chuyển cảnh

link sound: https://drive.google.com/file/d/0B8dnb2v0_fa_TTJFa0lyejhRdms/view?usp=sharing
TRAVEL VIDEO

✖️Cùng nhau lưu giữ và kể lại chuyến đi bằng những video

➖Personal Facebook: www.facebook.com/vientrihieu.nhan.9
➖Youtube: www.youtube.com/NhanRau
➖Instagram: vientrihieunhan