LOADING ...

About

Tốt nghiệp Trường sk điện ảnh
Là diễn viên hài tại sk Nụ Cười Mới.

Chương trình sẽ có bất ngờ từ tập của Lê Lộc, mọi người ai đoán được mới hay nè :)
Video Loading ...
Teaser #4 | Lê Lộc liên tục bị Trường Giang "dìm hàng" không thương tiếc | Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp

Teaser #4 | Lê Lộc liên tục bị Trường Giang, Võ Đăng Khoa "dìm hàng" không thương tiếc | Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp là chương trình th...

2,437 likes / 139 comments

Top comments

Triệu Vy
Nhu Uy Nguyen
Yến Nhi
Lê Xuân Thảo
Rupjn Nguyen
Thoa Lâm
Võ Thị Kim Thanh