LOADING ...

About

Tốt nghiệp Trường sk điện ảnh
Là diễn viên hài tại sk Nụ Cười Mới.

Ngày 6/4 này :
Hội Nghị Khách Hàng Asanzo tại Golden Phoenix
Sunworld Đà Nẵng
Mọi người sẵng sàng chưa nè :)

Nghệ Sĩ Trường Giang님이 게시한 사진

3,495 likes / 311 comments

Top comments

Nấm Ca Ca
Thương Lì
Yến Nhi
Huỳnh Tuyết Minh
Ánh Vân CaBi
Công Thắng