LOADING ...

About

Tốt nghiệp Trường sk điện ảnh
Là diễn viên hài tại sk Nụ Cười Mới.

Vì lý do kỷ thuật nên tập 2 Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp với khách mời Quách Ngọc Tuyên sẽ dời sang 20g00 ngày mai 22/3, mọi người thông cảm nhé.
3,719 likes / 235 comments

Top comments

Lan Huong
Quyen Pham
Trà My
Nguyễn Thị Phường
Thanh Thuy Nguyen