LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Fanta

About

Thêm Fanta, vui chơi thật đã

Xoài lắc, cóc lắc... có luôn Fanta lắc với miếng Jelly sóng sánh!!! Ướp thật lạnh, lắc 10 lần rồi thưởng thức vị gas cực đã hòa cùng lớp thạch cam mát lạnh trong Fanta Jelly hương cam mới! Tất nhiên không thể quên hội bạn cùng lắc cùng uống để vui thiệt vui!
#FantaJelly #UốngVuiThiệtVui

타임라인 사진

36 likes / 17 comments

Top comments

Ti Phạm
Yen Nguyen
Thụy Nguyên
Phạm Ánh Tuyết