LOADING ...

About

Contact: nganmp@6se.vn - 0909250182 (for business only)

Samsung A70/80 quá hoành tráng, quá đỉnh
Black Pink vừa xuất hiện nha cả nhà ơi

#AGalaxyEvent #SamsungxBlackpink
Video Loading ...
1,641 likes / 890 comments

Top comments

Ngọc Hoa
Út Kiên
Thương Lê