LOADING ...

About

ANG PAHINA/PAGES NA ITO AY BINUO UPANG MAKAPAGPANGITI SA BAWAT PILIPINO. PARA SA LAHAT NG USAPING BUSINESS I KONTAK KAMI SA pfcbusinquiry@gmail.com.

Sosyal! Naka escalator yung processional march. Haha

Video by Mheck Callo
Video Loading ...
Graduation march
326 likes / 100 comments

Top comments

Andrew Magnum's Sablon
Mark Angelo Santos Sison
Glaidy Mae Ballad Tungpalan
Princess Pabico Torres
Jhay Rosario
Lenny Billones
Ed Iguis
Shawn DG
Nalla Onirdneloc