LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Fanta

About

Thêm Fanta, vui chơi thật đã

Nạp đủ vitamin C mỗi ngày giúp duy trì cơ thể khỏe khoắn. Giới thiệu Fanta +C, vị mới từ Fanta có Vitamin C giúp cho việc bổ sung Vitamin C thuận tiện và dễ dàng hơn.
Chọn Fanta +C cho cơ thể khỏe khoắn.

타임라인 사진

27 likes / 4 comments

Top comments

Nguyễn Thị Thu Hương
Ling Nguyễn