LOADING ...

About

Emisioni i Mbremjes i Kosoves - interaktiv@kohavision.net

"Në rajonin prej nga vij, nuk kemi mësuar anglisht" - Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni flet për nivelin e tij të anglishtes, pasi videot në Interaktiv bënë bujë.
Video Loading ...
Hyseni për anglishten
164 likes / 163 comments

Top comments

Berat Brati
Parsim K Maliqi
Shpend Luzha
Muharrem Murtaj
Noel Jashari
Noel Jashari
Pllana Pllana
Eki Avdulli
Smajl Xhevahire Alaj
Avni Doberdolani