LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Emily

About

Fanpage chính thức của Emily thuộc quản lý của 1989s Productions.

Liên hệ quảng cáo & hợp tác:
Tel: 0908981989 | Email: contact@1989s.vn

Chúc mừng 8/3 ❤ Ai tám chuyện cùng BigLy không????
Cùng đăng kí tham gia live concert Mượn Rượu Tỏ Tình vào ngày 14/3/19
Sự kiện được tài trợ bởi #NhacCuaTui
Livestream độc quyền bởi #KingLive
Sản xuất #1989sProductions #DGroupMedia
Video Loading ...
1,263 likes / 290 comments

Top comments

Nguyễn Gia Tiến
Kim Sáng
Nguyễn Phụng
Kim Sáng
Nguyễn Phụng
Nguyễn Phụng
Le Dinh Chinh
Dương Nguyễn
Đức Thiện Lê
Hằng Nguyễn