LOADING ...

About

Siêu phẩm Avatar của đạo diễn tài ba James Cameron sẽ trở lại với phần 2 vào năm 2015

Trái tim có thể thấy được những điều mắt ta không bao giờ nhìn thấy.

Timeline Photos

8,029 likes / 221 comments

Top comments

Pamela Winsor
Quang Minh
Nguyễn Thanh Bình
Minh Tinh Mông Xinh
Beth Cullen
Nguyễn Quốc Vương
NQ Thắng
Nguyễn Thương
Ngô Bá Huy