LOADING ...

About

Siêu phẩm Avatar của đạo diễn tài ba James Cameron sẽ trở lại với phần 2 vào năm 2015

"Chúng ta chỉ vay mượn năng lượng từ muôn loài. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải trả lại cho tạo hóa."

Timeline Photos

15,722 likes / 202 comments

Top comments

Dolly Zumy
Dương Long
Minh Tinh Mông Xinh
Toàn Cao
Hàn Phong
Khanh Bui
Hoàng Quốc Phương
Hải Giang
Hứa Quân
Ngọc Đức Trần