LOADING ...

About

Siêu phẩm Avatar của đạo diễn tài ba James Cameron sẽ trở lại với phần 2 vào năm 2015

[AVATAR] Không biết có bạn nào tinh mắt nhật ra nhân vật Eytukan ngoài đời thật đây không?

타임라인 사진

3,001 likes / 56 comments

Top comments

Nguyễn Hoàng Dương
Tửu Chi Hạ Tế
Linh Mabum
Bảo Mật
Duy Thái
Ng Tùng
Phạm Minh Triết
Quang Minh