LOADING ...

About

Page chính thức của Lý Hải Minh Hà
Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

(Trực tiếp) #LatMat4 tràn tới các rạp phim, giao lưu trực tiếp với khán giả đang xem Lật Mặt: Nhà Có Khách nha. cám ơn các bạn đã ủng hộ phim. PHIM ĐANG CHIẾU RẠI CÁC RẠP TOÀN QUỐC. Xem ngay kẻo lỡ
Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]

#LatMat4 #NhaCoKhach #LyHaiProduction
Video Loading ...
5,011 likes / 485 comments

Top comments

Thanh Thưởng Đoàn
Trần Trung Nghĩa
Tuyết Trâm
Tường Đầu Bạc
Hồ Hoài Thương
Công CampNou