LOADING ...

About

Liên hệ công việc: lyhaipro.ltd@gmail.com
Official Youtube : www.youtube.com/user/lyhaiproduction or www.youtube.com/lyhaipro
www.twitter.com/lyhaiminhha
www.instagram.com/lyhaiminhha

Sorry cả nhà rớt mạng, giờ live tiếp nè. Hiện giờ ở các rạp đang nóng hơn bao giờ hết, rần rần luôn cả nhà ơi. Ra rạp xem Lật Mặt: Nhà Có Khách ngay và luôn

Lịch chiếu: [ Moveek.com Link ]
Video Loading ...
1,211 likes / 106 comments

Top comments

Hiệp Phạm
Khôi Móm
Lê Thị Mỹ Kiều
Võ Phước Điền
Linh Hoàng
Hảo Chả Lụa
Mai Nhi Bui
Ni TốNỳ
Hoa la Trinh
Lý Hằng