LOADING ...

About

Siêu phẩm Avatar của đạo diễn tài ba James Cameron sẽ trở lại với phần 2 vào năm 2015

Nếu được mời 1 trong 4 người dưới đây đến Tiệc cuối năm, bạn sẽ mời ai?
A. Jake
B. Neytiri
C. Trudy Chacon
D. Colonel Quaritch

Timeline Photos

2,571 likes / 772 comments

Top comments

Thoa Ngo
Đại Nguyễn
Nguyễn Đức Minh