LOADING ...

About

OBN (Oromia Broadcasting Network)
Voice of The People.

Boosat Balaa Humna Ibsaa
=====================
[OBN 17 12 2010] Balaan Ibiddaa humna ibsaatiin mudate lubbuu namoota sadii galaafate.
Video Loading ...
Balaan Ibiddaa humna ibsaatiin mudate lubbuu namoota sadii galaafate.
75 likes / 1 comments

Top comments

Ali Abdukarim