LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Fanta

About

Thêm Fanta, vui chơi thật đã

Tin hổng zui lắm: sắp hết hè! Tin bao zui: sắp gặp lại tụi bạn quẩy như quỷ :)) Không biết là các siêu quậy của Fanta mong gặp lại đứa bạn nào nhất nè?
A. Siêu quậy "bánh bèo"
B. Siêu quậy "mọt sách"
C. Siêu quậy "tăng động"
Comment tiết lộ cho Fanta nghe zớiii!!!

Timeline Photos

28 likes / 2 comments

Top comments

Loanphan Kimloanphan
Hpl Ngoc Tran