LOADING ...

About

Tập hợp những truyện ngắn hay nhất

Hôm nay là ngày Valentine Trắng. À mà thôi, Trắng hay Đen thì mình cũng làm gì có người yêu!

#mangxahoivanhoc
235 likes / 32 comments

Top comments

Junie Tea
Martin Nguyễn
Mai Bùi
Nguyễn Đình Nghĩa
Đặng Lộc
Nguyễn Lý
Hà Shine
Nguyên Hồ Thảo Nguyễn
Huyền Phạm