LOADING ...

About

Hội được thành lập ngày 25/10/2010 trên cơ sở lòng yêu thương chân thành dành cho thú cưng nói chung và các em cún nói riêng...

Có những đứa dành cả tuổi thanh xuân chỉ để ngủ

P/s: Cái dáng ngủ nhìn kém sang mà hưởng thật sự

Cre: Đảo mèo

Photos from Pet Corner's post

Có những đứa dành cả tuổi thanh xuân chỉ để ngủ 🤣🤣🤣

P/s: Cái dáng ngủ nhìn kém sang mà hưởng thật sự 😂

Cre: Đảo mèo

1,411 likes / 341 comments

Top comments

Tia Chớp
Ngân Moon
Quang Đỗ
Đình Lâm
Nguyen Hoang Thanh Cung
Lan LaLa
Lương Trà Giang
Thục Quyên Nguyễn
Nguyễn Thảo Nguyên