LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ Tuấn Hưng, do chính Hưng "tự xử" !!

Official fanpage of Singer Tuan Hung - HAT Entertainment

Sau một thời gian ấp ủ thì Hưng và cựu tuyển thủ Vũ Duy Hoàng, các cộng sự đã chính thức khai trương học viện bóng đá iDream

Hưng sẽ mang đam mê và khao khát, tuy duy của người thích bóng đá để làm bóng đá để tạo ra một sân chơi thật sự hữu ích dành cho các em nhỏ.

[ Donghotuanhung.com Link ]
View details

Tuấn Hưng cùng Cựu tuyển thủ Việt Nam mở học viện bóng đá iDream

Sáng ngày 8/4/2019 tại trường Quốc Tế ICC Hà Nội  ca sỹ Tuấn Hưng và cựu tuyển thủ bóng đá Vũ Duy Hoàng và các cộng sự chính thức làm lễ ra mắt khai trương - Học viện bóng đá cộng đồng - iDream Academy

donghotuanhung.com
1,004 likes / 82 comments

Top comments

Nga Uông
Bac Vu
Hoa Hải Đường
Văn Lâm
Nguyễn Nguyên Phương
Như Kiên
Hienluong Vu
Harry Kiên
Hoa Dã Quỳ
Rock Storm