LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Emily

About

Fanpage chính thức của Emily thuộc quản lý của 1989s Productions.

Liên hệ quảng cáo & hợp tác:
Tel: 0908981989 | Email: contact@1989s.vn

Nút bạc Youtube đầu đời của tui và BigDaddy hihi
2 em #BaoNguyenBaoUyen cũng góp công lớn cày view cho #MuonRuouToTinh của bố mẹ luôn.

Tính đến hôm nay kênh Youtube “Emily Official” hơn 330k subscribers dồi ạ phấn đấu năm nay lấy chiếc nút vàng honggggg ✨

➡ 1989s.vn/emilyofficial

Photos from Emily's post

2,108 likes / 27 comments

Top comments

Emily
RiKa RinKi ChiKa
Nguyễn Nguyễn
Khởi Đầu Mới
Nguyễn Ngọc Túy
Lê Thị Thanh Trúc
Hiền Xinh Tươi
Bông Xinh
Nguyen Tran Thuc Anh
Huy Phan