LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    Emily

About

Fanpage chính thức của Emily thuộc quản lý của 1989s Productions.

Liên hệ quảng cáo & hợp tác:
Tel: 0908981989 | Email: contact@1989s.vn

Bài hát của 12 năm trước. Ai biết bài này của Emily nàoooo?
[ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
EMILY - La La (from Live Concert: Mượn Rượu Tỏ Tình)

EMILY - La La (from Live Concert: Mượn Rượu Tỏ Tình) 14/03/2019 Live Concert: BigDaddy x Emily - Mượn Rượu Tỏ Tình Sản xuất bởi 1989s Productions Nhà tài trợ...

1,655 likes / 17 comments

Top comments

Bích Ngọc
Dũng Nguyễn
Dương Phan
Đỗ Phúc Thịnh
Kim Tuyến Nguyễn
Quân Hoàng
Trân Nguyễn
Quỳnh Như