LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ Tuấn Hưng, do chính Hưng "tự xử" !!

Official fanpage of Singer Tuan Hung - HAT Entertainment

Tôi hỏi thật nhé.
Các bạn nghĩ sao về chiến thắng của Việt Nam trước Thái .

1. Thắng xứng đáng
2. Thắng may mắn
3. Thắng nhưng đẳng cấp Thái vẫn cao hơn mình .
1,332 likes / 314 comments

Top comments

Nguyễn Thái
Nguyễn Bình
Vũ Art
Thang Phamngoc
Vũ Hoàng Hiệp
Đào Duy Tuấn Anh
Robinson Nguyen
Nhat Phuoc
Vu Thanh Phongg
Trung Tín