LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ Tuấn Hưng, do chính Hưng "tự xử" !!
Official fanpage of Singer Tuan Hung - HAT Entertainment

Tôi hỏi thật nhé.
Các bạn nghĩ sao về chiến thắng của Việt Nam trước Thái .

1. Thắng xứng đáng
2. Thắng may mắn
3. Thắng nhưng đẳng cấp Thái vẫn cao hơn mình .
1,309 likes / 307 comments

Top comments

Trần Văn Trung
Trần Nghĩa
Nguyễn Bình
Trung Tín
Gi Nguyen
Cr Văn Thành
Phạm Minh Hoàng
Trần Chân
Thanh Diep Hoang
Nguyễn Cường