LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ Tuấn Hưng, do chính Hưng "tự xử" !!

Official fanpage of Singer Tuan Hung - HAT Entertainment

“Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu”

#GalaxyS10 #Địnhchuẩnriêng #Tạokhácbiệt
319 likes / 27 comments

Top comments

Ân Chivas
Linh Mai
Hoàng Thế Anh
Bảo Mộc