LOADING ...

About

Trang này được quản lý bởi ca sĩ Vy Oanh và FC ♥

Ngày quay cuối cùng cho MV mới mang tên Đường tình chia hai. Cả đoàn ai cũng ê ẩm hết ng rồi, thương toá

Photos from Vy Oanh's post

141 likes / 7 comments

Top comments

Yuri Nguyen
Kim du Lynd
Maria Monica
Yuri Nguyen
Hứa Toàn Quên
HoangDuc Nguyen
Lùng A Sùng