LOADING ...

About

Khám phá bí ẩn về 12 Chòm Sao
Xem thêm tại website: http://goo.gl/6KbLLI

Chòm sao của bạn coi trọng sắc hay trọng tình
[Chòm sao của bạn coi trọng sắc hay trọng tình]

Bạch Dương: nữ trọng tình, nam trọng sắc

Kim Ngưu: nữ trọng sắc, nam trọng tình

Song Tử: nữ trọng cả 2, nam ko trọng cái nào

Cự Giải: nam nữ đều trọng tình

Sư Tử: nam nữ đều trọng sắc

Xử Nữ: nữ trọng cả 2, nam trọng sắc

Thiên Bình: nam nữ đều trọng tình

Thiên Yết: nam nữ đều trọng sắc

Nhân Mã: nam nữ đều trọng sắc

Ma Kết: nam nữ đều trọng tình

Thủy Bình: nữ trọng cả 2, nam ko trọng cái nào

Song Ngư: nam nữ đều trọng tình
137 likes / 4 comments

Top comments

Minh Ánh