LOADING ...

About

- Đây là FB chính thức, nơi giao lưu,cũng như tâm sự và thông tin về hoạt động biểu diễn của Đan Trường với khán giả và fan thân yêu của mình .

Dù Ai Đi Ngược về Xuôi
Nhớ Ngày Giổ Tổ Mùng 10 Tháng 3
#DanTruong
#DongMauLacHong

ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้ในขณะนี้

เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของแชร์เนื้อหากับคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น หรือเปลี่ยนกลุ่มคนที่สามารถดูได้ หรือเนื้อหาถูกลบไปแล้ว

10,173 likes / 230 comments

Top comments

Cao Mai Hoa
Trường Min-ĐX
Bích Phượng Vũ
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Bich Diem