LOADING ...
Pages    Vietnam     Media    ELLE Vietnam

About

https://bit.ly/31a37N4

"Mọi người thường hay nói rằng: "Bạn đã thay đổi". Điều đó đôi khi mang hàm ý xúc phạm. Nhưng thực tế chúng ta luôn buộc phải thay đổi theo thời gian."

- Miley Cyrus
Credit: E News

#ellevietnam #ellequotes
Video Loading ...
Beauty Miley!
208 likes / 5 comments

Top comments

Quin Quyên Vũ Quin
Quin Quyên Vũ Quin
HuyenTran NguyenThi
Upi Upii
Merlin Mahoutsukai