LOADING ...
Pages    Vietnam     Celebrities    M-TP

M-TP

10,319,806 likes

About

Sơn Tùng M-TP Official
www.mtpentertainment.com

Với Tùng, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm hãy giữ cho mình sự hồn nhiên, ngây thơ.

Hồn nhiên, ngây thơ sẽ làm mình trở nên thành thật, và thành thật sẽ dẫn đến sự chân thành.

Bất kể cuộc sống này có đối xử với bạn ra sao, hãy luôn chân thành với tất cả mọi người. Nếu cho đi sự chân thành, chúng ta sẽ nhận lại được sự chân thành của người khác. Chính những sự chân thành đó sẽ làm chúng ta trở nên tử tế và hạnh phúc hơn.

Và hãy nhớ rằng cuộc sống này luôn công bằng với tất cả chúng ta. Vì thế phải luôn nỗ lực, luôn tử tế và phải luôn “Just be yourself” trong mọi hoàn cảnh!

Các sky ơi, hãy chia sẻ bức hình chân dung gắn liền với câu chuyện của các bạn để trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai” nhé.

#chuanthanthai_sangchandung #TLA #toilaai
Video Loading ...
Sơn Tùng M-TP - Tôi Đam Mê - Chiến dịch "Tôi Là Ai"
71,628 likes / 17,144 comments

Top comments

Thuỳ Linh
Nguyễn Vy
Lisa Tùng
Thanh Binh Pham
Quang Nam
Thụ Đz
Lê Hải Diệp
Phương Quyên
Hung Huu Pham