LOADING ...

About

- [Manager Page] email:singer.khoimy@hotmail.com
- [Official] : https://www.facebook.com/fc.khoimy
- [FBGaming] : https://fb.gg/fc.khoimy
- [Profile] : https://facebook.com/khoimy

Zoi tăng động đi chơi suốt ngày, mỗi lần đi trùm kín như xã hội đen vậy ak, mà sao ra đường ai cũng nhận ra hết, tinh mắt gì đâu.
Sau này dzìa mới hỏi pà Khánh tại sao thì mới phát hiện thì ra hung thủ gây nên chiện đó là do má Năm! Má hay dùng #ComfortGiảiPháp 3D mới - #Sángmàuhơn, #Thơmlâuhơn, #Mềmmạihơn thành ra quần áo đứa nào cũng rực rỡ, cũng sáng màu, hỏi sao mà tui hong bị để ý?
Muốn biết Comfort Giải Pháp 3D mới xức sắc cỡ nào thì trải nghiệm ngay tại : [ Bit.ly Link ] . Rồi mau chóng mua liền bà kon, kêu gọi mẹ, dì, mợ, bạn gái mua zề xả cho quần áo sáng màu hơn, coi chừng sáng tưng bừng hơn tui luôn đó nha.

#ComfortGiaiPhap3D #SangMauHon #ThomLauHon #MemMaiHon
14,235 likes / 1,731 comments

Top comments

Viet Pham
Tào Quang Thông
Nguyễn Ngân