LOADING ...

About

THIS IS THE OFFICIAL FANPAGE OF TÓC TIÊN!

Business enquiries: Mr.Tùng minhtung.ly@gmail.com

“ Đường về chiều mưa rơi..... “ ☔

[ Youtu.be Link ]

Sài gòn đã bắt đầu vào mùa mưa
P/s: Bên đây mưa rồi,không biết bên đó đã mưa chưa???
897 likes / 50 comments

Top comments

Phan Hoàng Thao
Phạm Thúy
Đỗ Mỹ Linh